Narcissism

Den allmänna bilden av Narcissism är en person som älskar sig själv. Det stämmer inte. Narkissos, den vackre yngling i den grekiska mytologin som gett namnet åt narcissism, förälskade sig inte i sig själv utan i bilden av sig själv han såg då han böjde sig ner för att dricka.

Narcissiten är i grund och botten ett djupt sårat/traumariserat barn som skapat ett falskt jag för ren överlevnad och skydd mot sin känsla av att inte vara sedd och älskad. Nånstans innerst inne så vet Narcissiten dock att bilden inte är sann men att den till varje pris inte får bli avslöjad. Detta styrs inte medvetet utan handlar om ren överlevnad, att bli avslöjad, ens för sig själv upplevs som direkt livshotande.

Att konstant upprätthålla denna inre tudelning kräver givetvis en enorm massa energi. Det bästa sättet är genom att på olika sätt få den falska bilden bekräftad av sin omgivning, öppet genom lovord eller genom en känsla av makt och kontroll. Förträngning och projektion, att se egna fel hos andra, något vi alla gör ibland, är viktiga försvar men räcker inte. Narcissiten använder sig även av något som kallas Projektiv Identifikation.

Detta betyder i korthet att narcissiten ”tvingar” personer i sin omgivning att agera ut känslor och beteenden som narcissiten för att kunna upprätthålla sin självbild, för sig själv och inför sin omgivning inte själv kan känna och agera på.

Alla relationer en narcissit har med sin omgivning styrs av i vilken utsträckning de bekräftar, respektive hotar att avslöja den falska bilden.

Grandios (overt) narcissism

Den mest kända och, åtminstone för den oinvigde mest lätta att känna igen är den Grandiosa Narcissten. Denne skryter och skrävlar öppet om hur bra, stark, intelligent, rik, mäktig, potent… han är (detta är nämligen vanligast bland män) Det kanske mest aktuella och tydliga exemplet på en Grandios narcissist just nu är väl Donald Trump.

Den grandiose Narcissisten är lättare att känna igen då han verkar helt omedvetna om hur han framstår i andras ögon, trots detta kan en sådan dock bevisligen nå långt….

Sårbar Narcissist

Den Sårbare (hemlige) Narcissiten är desstu svårare att identifiera. Denne verkar mycket mer genom att låta andra göra jobbet, både höjandet till skyarna, försvaret och det mer smutsiga i syfte att utöva makt och undanröja hot mot den egna självbilden, ryktet och positionen som ohotad ledare i gruppen.

Den sårbare Narcissiten och dennes närmaste omgivning fungerar ungefär som ett bisamhälle. Hon (kan också vara en man men här väljer jag i jämlikhetens namn pronomet hon) är som en drottning som till VARJE pris skall synas och matas men som sällan syns utåt. I stället omger hon sig av en armé av såväl drönare som arbetsbin och rena soldater, samtliga fullständigt utbytbara om de inte längre gör sitt jobb.

För flertalet utanför den allra närmaste kretsen så lyckas ”drottningen” ofta framstå som en hårt arbetande, kompetent, självuppoffrande och i det närmaste oumbärlig person. En bild som den, om någon ens antyder att den kanske inte är helt korrekt genast får soldaterna att gå till attack.

Den sårbare Narcissisten är över lag listigare än den Grandiose och livrädd för att visa sin rätta sida offentligt. För att inte riskera att någon skall trigga dennes narcissitiska vrede undviker hon därför till varje pris offentlig konfrontation och ofta offentlighet över huvud taget. Styra utan att synas är det som gäller.

Såväl Grandiosa som Sårbara narcisster använde alla former av tricks för att såväl förstärka sitt eget Ego som att förgöra dem som upplevs som hot men de sårbara jobbar, då de har utrymme mer långsiktigt med sånt som ryktesspridning och social utfrysning. Det ideala är att utan att synas provocera fram en reaktion som ”bevisar” att offret är problemet, alltså projektiv identifikation

Ju längre en covert narcissist får verka ostört och bygga upp sitt community ju större friheter och risker tar hon. Egot växer och ju större det blir desstu större blir avståndet till verkligheten…. Förr eller senare brister det men ju förr dess bättre……