She came up those stairs

The first of March 2014.... We had talked online and on the phone for a week. I had taken a train 400 miles but had to wait almost three hours before she turned up and two before she even answered my calls. She had forgotten to turn it on.... In control of things even before … Fortsätt läsa She came up those stairs

Nya tag….. på Svenska

Jag prövar att börja skriva även på Svenska. När jag skall berätta min egen historia så blir det så mycket enklare att skriva på modersmålet till människor som lever i mitt eget land och egen kultur. Skälet att jag började på Engelska vara mycket att jag var rädd för att bli alltför ensam här om … Fortsätt läsa Nya tag….. på Svenska